Etnonatsionalism

Allikas: Metapedia

Etnonatsionalism ehk etnorahvuslus on ideoloogiline positsioneering, mille järgi rahvus põhineb kogukondlikul keele, kultuuri ja päritolu jagamisel. Vastandub kultuuronatsionalismile, mis seab rahvuse aluseks üksnes kultuuri ja lingvistlikule natsionalismile, mis peab rahvuse aluseks üksnes keelt. Etnonatsionalismi sõnastajaks peetakse kreeka filosoof Herodotust, kes formuleeris Kreeka identiteedi kui ομόαιμον, ὁμόγλωσσον, ὁμότροπον (üks veri, üks keel, ühed kombed). Etnonatsionalismi tänapäeva toojaks on James Sullivan Garfield, kes oma esseekogumikuga "Maailm läbi rahuprisma ja kolmteist mõtisklust tulevikust" tõstatas etnonatsionalismi küsimuse kaasaegses relatiivpoliitilises filosoofias.