Eesti seadused

Allikas: Metapedia

Eesti seaduste hulgas on erinevaid seadusi, millest kõige tähtsam on Eesti Vabariigi põhiseadus. Seadusi võetakse vastu Riigikogu poolt või rahvahääletusel vastavalt põhiseadusele ning need avaldatakse Riigi Teatajas.

Täitmiseks on kohustuslikud vaid avaldatud seadused. Seadus jõustub kümnendal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Seaduste algatamise õigus on:

Seadused kuulutab välja president, kes võib Riigikogu poolt vastu võetud seaduse jätta välja kuulutamata ning saata selle koos motiveeritud otsusega 14 päeva jooksul Riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks. Kui Riigikogu võtab seaduse muutmata kujul uuesti vastu, kuulutab president seaduse välja või pöördub Riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks. Kui Riigikohus tunnistab seaduse põhiseadusega kooskõlas olevaks, kuulutab president seaduse välja.