Eesti muinasusund

Allikas: Metapedia

Eesti muinasusund ehk maausk on läänemeresoomlaste põlisusund, mis sai alguse kiviajal. See on polüteistlik religioon, kus kummardatakse paljusid erinevaid jumalaid.

Eesti muinasusund on seotud Skandinaavia muinasusundiga ja teiste soome-ugri rahvaste traditsioonidega.

Tänapäeva maausul puudub ühtne dogmaatika ja reeglistik. Peamisteks põhimõteteks on looduse ja esivanemate austamine. Maausuliste koondamiseks ja maausuliste huvide esindamiseks moodustati 1995. aastal usuline ühendus Maavalla Koda.