Arstide Koda

Allikas: Metapedia

Arstide Koda oli Eestis tegutsevate arstide kutsealane omavalitsus aastail 19351940.

Koja esimees oli Adalbert Lübek.

Koja seaduse eelnõu võttis tervishounõukogu vastu 14. detsembril 1931.

Liikmed

Arstide Koja liikmed olid kõik Eestis tegutsevad arstid (Arstide Koja seaduse jõustumisel 1. veebruaril 1935 oli neid 928), välja arvatud Sotsiaalministeeriumi Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor, abidirektor ja tervishoiuinspektor ning Sõjavägede Tervishoiuvalitsuse ülem ja ülema abi oma ametiaja jooksul.

Arstide Koja Elluviimise Komitee

Enne koja organite moodustamist oli ametis Arstide Koja Elluviimise Komitee järgmises koosseisus: esimees Adalbert Lübek, Heinrich Koppel, Roman Luuk, Hans Madisson, Juhan Vilms, Haridus-sotsiaalministeeriumi esindaja Johannes Mälton.

Arstide Koja Nõukogu (1935-1939)

21., 22., 23. ja 26. mail 1935 valiti Arstide Koja Nõukogu järgmises koosseisus, mis kinnitati Haridus- ja sotsiaalministri abi poolt 6. juunil 1935:

Tallinn

Tartu

Harjumaa

Tartumaa

Virumaa

Järvamaa

Läänemaa

Saaremaa

Pärnumaa

Viljandimaa

Valgamaa

Võrumaa

Petserimaa

Arstide Koja Nõukogu (1939-1940)

30. ja 31. mail ning 1. ja 4. juunil 1939 valiti Arstide Koja Nõukogu järgmises koosseisus, mis kinnitati Sotsiaalministri poolt 13. juunil 1939.

Koja 968 hääleõiguslikust liikmest võttis valimistest osa 886.

Tallinn

Tartu

Harjumaa

Tartumaa

Virumaa

Läänemaa

Saaremaa

Pärnumaa

Viljandimaa

Järvamaa

Valgamaa

Võrumaa

Petserimaa

Juhatus

Revisjonikomisjon

Distsiplinaarkohus

Riiginõukogu liikmed

Arstide Koja juhatuse poolt valitud kahe valijamehe osavõtul valiti järgmised Riiginõukogu liikmed: vabakutsete alalt Alfred Maurer ja rahvatervishoiu alalt Alfred Mõttus.

Tegevus

9. veebruaril 1936 võttis koja nõukogu vastu Eesti arstide eetikakoodeksi Codex deontologicus medicorumi.

Vaata ka

Välislink

Kirjandus

 • Moodustati arstide koja elluviimise komitee. Kaja, 5. veebruar 1935, nr. 31, lk. 1.
 • Arstide kojal 934 liiget. Kaja, 6. veebruar 1935, nr. 32, lk. 1.
 • Arstide koda asus tööle. Kaja, 3. juuli 1935, nr. 154, lk. 7.
 • Täna hakkab maksma distsiplinaarmäärustik arstide kohta. Uus Eesti, 22. oktoober 1936, nr. 287, lk. 3.
 • Miks arstid ei lähe maale? Uus Eesti, 12. veebruar 1940, nr. 41, lk. 3.
 • Arstide Koja 1935./36. a. tegevuse aruanne. Eesti Arst, 1936, nr. 10, lk. 800–818.
 • Arstide Koja 1936/37 tegevuse aruanne. Eesti Arst, 1938, nr. 1, lk. 47–71.
 • Arstide Koja 1937/38. a. tegevuse aruanne. Eesti Arst, 1938, nr. 10, lk. 801–828 ja nr. 11, lk. 902–919.
 • Informatsioon-ülevaade Koja Juhatuse tegevusest 1. IX 1938 – 1. II 1939. Eesti Arst, 1939, nr. 4, lk. 290–306.
 • Arstide Koja organite II koosseis. Eesti Arst, 1939, nr. 9, lk. 645.
 • Arstide Koja 1937/39. a. tegevusaruanne. Eesti Arst, 1940, nr. 1, lk. 35–71.
 • Arstide Koja Nõukogu erakorraline istung 21. juulil 1940. Eesti Arst, 1940, nr. 9, lk. 793–800.