1845

Allikas: Metapedia
  • Juunis esines Võru- ja Tartumaal arvukalt juhtumeid, kus talupojad tahtsid üle minna keisriusku, lootes nõnda saada nn hingemaad.
  • 2. september (vkj 21. august) – kindralkuberner keelas mõisnikel vastu astuda talupoegade soovile usku vahetada. Ühtlasi kehtestas kindralkuberner soovijate ülesmärkimiseks kindla korra.
  • Sügisel toimus Võru- ja Tartumaal mõisnike vastu suunatud talurahva pahameele tõttu laialdane usuvahetusliikumine. Selle aasta lõpuks oli vene õigeusku läinud Võrumaal 2325 ja Tartumaal 5304 talupoega. Aasta lõpul vallandus usuvahetusliikumine ka Viljandi- ja Pärnumaal.
  • Detsembri alguses püüab Venemaa valitsus usuvahetusliikumist kontrolli alla saada. Liivimaal kehtestas keiser 6-kuulise mõtlemisaja, enne kui vahetati usku.