Metapeedia:Ülesanne

Allikas: Metapedia

Võime esitleda oma määratlusi mõistetele, nagu ka tõlgendusi erinevatele ilmingutele ja ajaloolistele sündmustele on elutähtis osa igast metapoliitilisest ja kultuurilisest katsumusest. See on tähtsam kui kunagi varem tänapäeval, kui paljud mõisted on moonutatud ja kaotanud oma algse tähenduse – mida võib pidada meie poliitiliste vastaste eduka kultuurilise võitluse tulemuseks.

Võimalus mõjutada keelt on elutähtis, tahtes kujundada inimeste maailmavaadet. Frankfurdi kool ja tema ideoloogilised järglased on siinkohal heaks näiteks, olles väga edukas varem loomulikuks ja terveks peetud väärtuste ja hoiakute häbimärgistamisel ning nende haiglasena kujutamisel, luues ja levitades mõisteid nagu “ksenofoobia” ja muid selliseid. See kujutab selgelt keele ja sõnade jõudu, ning seega on tähtis, et me alustaks oma keelte tagasivallutamist.

Teine tähtis Metapeedia ülesanne on kujuneda rahvuslike aktivistide võrguvaramuks. Metapeedia teeb meie koosseisule lihtsamaks laiendada oma teadmisi erinevatel tähtsatel teemadel ning toimib samuti otsitava allikana.

Lisaks annab Metapeedia meile võimaluse esitada tasakaalustatumat ja ausamat pilti rahvuslikust võitlusest nii laiale avalikkusele kui ka õppejõududele, kes praeguseni on sõltunud tugevalt eelarvamuslikest ja vaenulikest “uurijatest” nagu Searchlight, Anti-Defamation League, Southern Poverty Law Center ja Simon Wiesenthali keskus.

Personaalsed tööriistad
Teistes keeltes