GULAG

Allikas: Metapedia
(Ümber suunatud leheküljelt Gulag)

GULAG (venekeelsest lühendist ΓУЛаг, ГУЛАГ (Главное Управление Лагерей), NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Laagrite Peavalitsus) ehk Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения) oli 1930. aastal loodud NKVD peavalitsus, mille alluvusse kuulusid vangilaagrid Nõukogude Liidus. Peavalitsuse üheks ülesandeks oli tagada Nõukogude Liidu riiklike majandusülessannete täitmiseks orjatöölised.

Märtsis 1940 oli Nõukogude Liidus 53 iseseisvat vangilaagrit ja 423 töökolooniat. Laagritest on välja kasvanud praegused Põhja-Venemaa tööstuslinnad, sealhulgas Norilsk, Vorkuta ja Magadan.

Aastatel 1929–1953 oli GULAGis üle 14 miljoni vangi. Umbes pooled poliitilistel põhjustel vangistatutest saadeti laagrisse ilma kohtupidamiseta. Kuigi GULAG suleti ametlikult 1960. aastal, tegutsesid vangilaagrid edasi Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni.